Неорганічна хімія 7 клас. Солі

1 з 10: До якого класу сполук належить натрій хлорид?

2 з 10: Укажіть формулу Ферум(ІІІ) сульфату

А.   FeS2         Б.   FeS

В.   FeSO4      Г.   Fe2(SO4)3

3 з 10: Вкажіть ознаки, спільні для речовин, що мають молекулярні формули

 Na2CO3,  CuSO4,  Na2SiO3

Виберіть три правильні відповіді

Виберіть 3 правильні відповіді

4 з 10: На які сполуки розкладаються нерозчинні солі?

5 з 10: Який метал НЕ можна використовувати для реакції з розчином солі?

6 з 10: Реакція НЕ відбуватиметься,якщо до розчину Хлориду міді(II) додати

7 з 10: Укажіть назву неорганічної речовини, в хімічній формулі якої найбільше атомів Оксигену

8 з 10: Вкажіть, за якою ознакою укладено перелік формул:

CaHPO4 ,  KHCO3 ,  NaHSO4

9 з 10: Якою речовиною треба подіяти на ферум(ІІ) сульфат, щоб добути ферум(ІІ) хлорид?

10 з 10: Укажіть формулу речовини, під час взаємодії якої з калій карбонатом утворюється осад

А.   NaCl         Б.   CaCl2

В.   HCl         Г.   HNO3