Неорганічна хімія 7 клас. Кислоти

1 з 10: Одноосновною кислотою є

2 з 10: Який індикатор не змінює забарвлення в кислотах ?

3 з 10: Слабкою кислотою є

А.   HCl         Б.   H3PO4

В.   H2        Г.   H2SO4

4 з 10: Які кислоти викликають появу кислотних дощів?

5 з 10: Іменем якого вченого названий ряд активності металів?

6 з 10: Солі яких кислот взаємодіють із солями?

7 з 10: "Зустрічається в мінеральних джерелах, має неприємний запах". Яка кислота відповідає такій характеристиці?

А.   HCl         Б.   H2CO3

В.   H2S         Г.   H3PO4

8 з 10: З яким металом HCl не буде реагувати ?

9 з 10: Реакція нейтралізації - це взаємодія кислоти з

10 з 10: Укажіть такий ланцюжок кислот: одноосновна - двоосновна - триосновна

А.   HCl - H2S - H2SO3

Б.   H3PO4 - H2CO3 - HClO4

В.   HClO - HClO2 - HClO3

Г.   HCl - H2S - H3PO4