Неорганічна хімія 7 клас. Оксиди

1 з 10: Укажіть формулу основного оксиду

А.   N2        Б.   SiO2

В.   CaO         Г.   Al2O3

2 з 10: В якому рядку розміщені лише формули оксидів?

А.   NaOH, NH4Cl, NO2

Б.   CuCl2, NaOH, H3PO4

В.   FeCl3, SO2, Y2O

Г.   ZnO, Cl2O5, CaO

3 з 10: Вкажіть основний оксид, що має вдвічі меншу відносну молекулярну масу, ніж Купрум(ІІ)оксид

4 з 10: Кислотний оксид, реагуючи з водою, утворює

5 з 10: Що із перерахованого є несолетворним оксидом?

А.   N2O5         Б.   NO2

В.   N2O         Г.   CO2

6 з 10: Укажіть до якого оксиду відноситься

Al2O3

7 з 10: Який оксид можна отримати в реакції відповідного хімічного елементу з водою?

8 з 10: Укажіть продукт реакції

 SiO2+H2O=

А.   H2SiO3

Б.   H2SiO4

В.   Na2SiO3

Г.   Реакція не відбувається

 

9 з 10: Вкажіть ступінь окиснення Хрому в сполуці

CrO3

10 з 10: Яка із реакцій отримання оксиду є можливою?

А.   CH4+O2=CO+H2O

Б.   S+O2=SO3

В.   CH4+O2=CO2+H2O