Біологія 8 клас. Тип Хордові. Ланцетник - підтип Головохордові

1 з 10: Який вчений встановив належність ланцетника до хордових?

2 з 10: Ланцетник належить до

3 з 10: Осьовий скелет представлений

4 з 10: Яким організмом, за типом живлення, є ланцетник?

5 з 10: Рух крові у ланцетників відбувається за рахунок скорочення стінок

6 з 10: Де живе личинка ланцетника?

7 з 10: Який орган виконує функцію виділення у ланцетників?

8 з 10: Яке серце у ланцетника?

9 з 10: Де живуть дорослі ланцетники?

10 з 10: Комплекс осьових органів ланцетника складають