Біологія 8 клас. Тип Членистоногі. Клас комахи

1 з 10: Як називається наука про комах?

2 з 10: У хруща травневого вусиків

3 з 10: Скільки пар ніг у комах?

4 з 10: Як називається стадія розвитку комах з повним перетворенням, у якій відбувається внутрішня перебудова, що забезпечує перетворення личинки на дорослу особину?

5 з 10: До ряду Прямокрилі належить

6 з 10: Ряд комах з повним перетворенням, які мають дві пари крил і ротовий апарат гризучого типу

7 з 10: Функцію виділення у комах виконують

8 з 10: Ряд комах з повним перетворенням, які мають рухому голову. Перша пара крил - літальні крила, а друга перетворилась на дзижчальця

9 з 10: Ряд паразитичних комах з повним перетворенням, у яких відсутні крила, колюче-сисний ротовий апарат і є стрибальні ноги

10 з 10: Гуртовою одомашненою комахою є