Хімія 7 клас. Суміші речовин. Розчини

1 з 15: Укажіть відносну молекулярну масу кристалогідрату, молекулярна формула якого

 FeSO4*7H2O

2 з 15: Які речовини у твердому стані містять воду?

3 з 15: Укажіть формулу, за якою обчислюють масову частку розчиненої речовини в розчині

4 з 15: До якої системи належить плазма крові

5 з 15: Яка відносна молекулярна маса кристалогідрату, формула якого

Na2CO3*10H2O

6 з 15: Якщо дисперсійне середовище газувате - це

7 з 15: Прикладом суспензії є

8 з 15: Укажіть формулу кристалогідрату, молекулярна маса якого становить 250

А.   Na2CO3*10H2O

Б.   CuSO4*5H2O

В.   CaSO4*0,5H2O

Г.   FeSO4*6H2O

9 з 15: Визначте масову частку

 W(H2O) у CuSO4*5H2O

10 з 15: Розчинність газів при збільшенні температури

11 з 15: Розчин, в якому дана речовина при певній температурі не може більше розчинятись

12 з 15: Молярну концентрацію речовини можна знайти по формулі

13 з 15: Визначте масу Натрій хлориду, об'єм розчину якого 0,5 л з молярною концентрацією солі 0,3 моль/л

14 з 15: Визначте масову частку ( в % ) солі в розчині, де маса солі 15 г, а маса води становить 110 г

15 з 15: Укажіть формулу гіпсу

А.   Ca(NO3)2*4H2O

Б.   CaSO4*3H2O

В.   CaSO4*2H2O

Г.   CuSO4*5H2O