Хімія 7 клас. Хімічний зв'язок

1 з 15: Найбільш електронегативний елемент серед перелічених

2 з 15: Система із двох зарядів, які однакові за величиною і протилежні за знаком

3 з 15: Йонний зв'язок утворюється між

4 з 15: Вкажіть молекулу з найбільш полярним зв'язком

А.   CH4         Б.   H2O

В.   H2S         Г.   CaC2

5 з 15: Який тип зв'язку наявний у молекулі водню?

6 з 15: Укажіть напівсхему реакції, внаслідок якої утвориться сполука із йонним зв'язком

А.   C+O2         Б.   H2+O2

В.   SO2+H2O         Г.   Mg+Cl2

7 з 15: Ковалентний полярний зв'язок наявний у такій сполуці, як

А.   H2         Б.   H2O

В.   K2O         Г.   O2

8 з 15: Молекулярна кристалічна гратка наявна у

А.   NH3         Б.   Si

В.   AlCl3         Г.   SiO2

9 з 15: Який тип кристалічної гратки, утворюється елементами з протонними числами 19 та 17?

10 з 15: Вкажіть зміну характеру зв'язку елементів з молекулою кисню у вищих оксидах елементів ІІІ періоду

11 з 15: Сполуки тверді, тугоплавкі, нелеткі, є крихкими речовинами, більшість розчиняються в воді, проводять електричний струм. Який тип кристалічної гратки за цим описом?

12 з 15: Водневий зв'язок утворюється між

13 з 15: Укажіть правильне твердження щодо атому металу при йонному зв'язку

14 з 15: Кількість спільних електронних пар в молекулі азоту

15 з 15: Водневий зв'язок є різновидом