Біологія 8 клас. Тип Круглі черви

1 з 10: Яку альтернативну назву мають Круглі черви

2 з 10: Первинна порожнина тіла заповнена

3 з 10: Які системи відсутні у круглих червів ?

4 з 10: Органами виділення є

5 з 10: Паразити, самки яких відкладають яйця в періанальних складках на тілі людини

6 з 10: Де паразитує трихінела ?

7 з 10: Метод боротьби зі шкідниками, при якому використовують їх природних ворогів задля регулювання чисельності шкідників

8 з 10: До типу Первиннопорожнинні НЕ належить

9 з 10: Укажіть найточнішу відповідь. Зараження людини аскаридою відбувається через

10 з 10: Визначте послідовність розташування компонентів шкірно-м'язового мішка круглих червів, починаючи з периферії