Хімія 7 клас. Будова атома

1 з 15: Максимальна кількість енергетичних рівнів становить

2 з 15: Скільки електронів міститься до ІІІ рівня включно?

3 з 15: Яку форму має S орбіталь

4 з 15: На f підрівні

5 з 15: Ізотопи мають різну кількість

6 з 15: Як називається сполука Гідрогену з масою 2

7 з 15: Яка кількість електронів Cl на зовнішньому енергетичному рівні?

8 з 15: Нуклонне число дорівнює

9 з 15: Позначте збуджений стан атома

А.   1s22s22p3

Б.   1s22s12p5

В.   1s22s1

Г.   1s22s22p63s1

10 з 15: Укажіть загальну кількість електронів Хлору

11 з 15: Хімічний елемент, кількість нейтронів якого дорівнює кількості електронів

12 з 15: Із якого хімічного елемента починається заповнення d підрівня?

13 з 15: Як змінюється радіус ядра атома у групах елементів з І по VIII ?

14 з 15: Визначіть хімічний елемент І групи, Mr оксиду якого становить 62

15 з 15: При a-випромінюванні атом Ra розпадається на