Хімія 7 клас. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

1 з 10: Укажіть хімічний елемент 3 періоду V групи

2 з 10: Яка пара елементів з однієї групи?

3 з 10: Укажіть газ жовто-зеленого кольору

А.   Cl2 

Б.   Br2

В.   F2 

Г.   I2

4 з 10: Найактивнішим металом є

5 з 10: Визначте суму коефіцієнтів у рівнянні

 Na+H2O=NaOH+H2

6 з 10: Визначте, який галоген зможе витіснити іншого з речовини

А.   NaCl+I2

Б.   AlF3+Br2

В.   NaF+ At

Г.   LiBr+Cl2

7 з 10: Визначте одну з тріад елементів, які не відповідають розміщенню їх у ПС згідно атомних мас

8 з 10: До благородних газів НЕ належить

9 з 10: Чому елементи І групи називають "лужними"?

10 з 10: Ядерну модель атома, яку визнають в сучасному світі, створив