Хімія 7 клас. Основні поняття, речовина, хімічні реакції

1 з 15: Який вчений дав назву хімічним елементам?

2 з 15: Яку просту речовину утворює Ag?

3 з 15: Дві прості речовини створює

4 з 15: З якого хімічного елементу утворюється алмаз?

5 з 15: Фізичним явищем НЕ є

6 з 15: Молекулярна маса повітря

7 з 15: Реакцією заміщення є

А.   2Mg+O2=2MgO

Б.   2KNO3=2KNO2+O2

В.   H2SO4+Zn=ZnSO4+H2

Г.   Fe(OH)3+3HCl=FeCl3+3H2O

8 з 15: Який хімічний елемент є відновником в даній реакції?

Cu+HNO3(розб)=Cu(NO3)2+ NO+H2O

9 з 15: Типовими окисниками є

А.   KMnO4 ,  F2 ,  KClO3

Б.   S ,  HCl ,  H2SO4

В.   HNO3 ,  H2 ,  CO 

Г.   K2Cr2O7 ,  NH3 ,  O2

10 з 15: Укажіть ступінь окиснення H

11 з 15: Який ступінь окиснення у Оксигену в

F2O

12 з 15: Молярну масу НЕ можна знайти за такою формулою (n-кількість речовини)

13 з 15: Згідно закону збереження маси речовин маса кисню, що без залишку взаємодіє з Mg масою 12г, дорівнює

14 з 15: Знайдіть продукт реакції та укажіть суму коефіцієнтів рівняння

Na+O2=

15 з 15: Визначте масу Сульфур (IV) оксиду за густиною водню