Біологія 8 клас. Багатоклітинні тварини. Тип Губки

1 з 10: Укажіть форму подразливості, яка характерна для багатоклітинних тварин

2 з 10: Характерна особливість статевого процесу багатоклітинних є

3 з 10: Укажіть тип руху губок

4 з 10: Клітини, які оточують пори (через них вода проходить у систему канальців, що відкривається у порожнину тіла)

5 з 10: Яка безструктурна драглиста речовина міститься між екто-, і ендоплазмою губок ?

6 з 10: Заповніть пропуски: "Тіло губок ... і є ... тваринами"

7 з 10: До губок належить

8 з 10: Укажіть правильне твердження про розмноження губок

9 з 10: При яких захворюваннях використовують порошок з бодяг?

10 з 10: До губок НЕ належить