Біологія 8 клас. Одноклітинні тварини 1

1 з 10: До яких типів організації життя можна віднести одноклітинних?

2 з 10: Яким способом ділиться ядро ?

3 з 10: У яких найпростіших є орган рівноваги - статоцити ?

4 з 10: Укажіть, яка структура є в джгутикових

5 з 10: Який тип подразнення характерний для одноклітинних тварин ?

6 з 10: Два ядра має

7 з 10: Тимчасова стадія існування одноклітинних організмів із щільною оболонкою навколо клітини, за допомогою якої вони переживають несприятливі умови

8 з 10: У яких організмів ендоскелет містить

SiO2

9 з 10: Укажіть правильне твердження

10 з 10: Який тип живлення у евглени зеленої?