Біологія 7 клас. Рослини. Прокаріоти. Гриби

1 з 10: Укажіть основну функцію рослин

2 з 10: Укажіть органели та структури, які містить рослинна клітина

3 з 10: Яку речовину накопичують рослини?

4 з 10: Якої таксономічної одиниці немає в рослин?

5 з 10: Вкажіть найдавнішу групу організмів, здатну виділяти кисень

6 з 10: Коренеплоди НЕ утворює

7 з 10: До соковитих плодів належить

8 з 10: До червоних водоростей належить

9 з 10: Укажіть правильне твердження про плауноподібних

10 з 10: До грибів-паразитів належить