Біологія 7 клас. Прокаріоти

1 з 10: Вкажіть аналог ядра у прокаріотів

2 з 10: Який вчений вперше виявив мікроорганізми?

3 з 10: Порожнинні вирости клітини, які забезпечують її прикріплення до субстрату

4 з 10: Позначте правильне твердження

5 з 10: До фотоавтотрофів належать

6 з 10: Форма симбіозу, при якому спостерігається взаємовигідне співіснування організмів різних видів

7 з 10: Позначте найдавніших прокаріотів

8 з 10: Яку сполуку виділяють бактерії в процесах життєдіяльності?

9 з 10: Вкажіть хворобу, яку спричиняють бактерії

10 з 10: Укажіть хворобу, яка уражає органи травлення людини та ссавців, спричинену бактеріями