Біологія 7 клас. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини

1 з 10: Вкажіть загальну ознаку вищих спорових рослин

2 з 10: Який чинник є необхідний для запилення вищих спорових рослин?

3 з 10: Вкажіть, яким способом розмножуються ВСР

4 з 10: Який відділ рослин характеризується домінуванням гаметофіту над спорофітом

5 з 10: Яка рослина при відмиранні формує торф?

6 з 10: До плауноподібних НЕ належить

7 з 10: Весняний і літній пагін характерні для

8 з 10: Яку сполуку накопичують бульбочки на кореневищі у хвощеподібних?

9 з 10: Для якої рослини характерна наявність ризоїдів?

10 з 10: Спорангії у хвоща польового формуються в