Різноманітність рослин. Водорості

1 з 10: Загальною ознакою водоростей є

2 з 10: Хлоропласти у водоростей

3 з 10: За способом живлення водорості є

4 з 10: Багрянковий крохмаль накопичують

5 з 10: Загальна ознака діатомових водоростей

6 з 10: Позначте представника зелених водоростей

7 з 10: До якого відділу належить ламінарія ?

8 з 10: Завдяки якому утвору водорості прикріплюються до субстрату ?

9 з 10: Наука про водорості

10 з 10: Тіло, не почленоване на органи, має назву