Вегетативні органи рослин

1 з 10: До вегетативних органів рослин Не належить

2 з 10: Вкажіть функцію вегетативних органів

3 з 10: Який вид кореня розвивається із зародкового корінця ?

4 з 10: Якому рослинному організму характерний коренеплід?

5 з 10: Провідна тканина для руху неорганічних сполук

6 з 10: Видозміною пагона є

7 з 10: Шар твірної тканини, за рахунок якої відбувається потовщення стебла у дерев'янистих рослин

8 з 10: Надземним видозміненим пагоном є

9 з 10: Яке жилкування листків характерне для дерев'янистих рослин ?

10 з 10: Для якої рослини характерні м'ясисті листки ?