Поділ клітин. Біологія 10-й клас

1 з 10: Який період клітинного циклу займає до 90% усього циклу?

2 з 10: Спіралізація ДНК, розпад ядерної оболонки спостерігається при

3 з 10: В який етап мітозу найкраще спостерігати хромосоми ?

4 з 10: Деспіралізація однохроматидних хромосом, формування ядерця спостерігається при

5 з 10: Позначте спосіб поділу еукаріотичних клітин, унаслідок якого з 1 материнської клітини утворюється 4 дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом

6 з 10: Утворення бівалентів (тетрад) спостерігається при

7 з 10: ІІ етап мейозу називається

8 з 10: В якому періоді відбувається кросинговер ?

9 з 10: Зі скількох поділів складаються мітоз і мейоз відповідно ?

10 з 10: В результаті мітозу і мейозу з однієї материнської клітини утворюється відповідно дочірних