Клітинний рівень організації життя

1 з 10: Який вчений сформулював клітинну теорію?

2 з 10: Якою структурою представлений поверхневий апарат тварин?

3 з 10: До немебранних органел належить

4 з 10: Однією з функцій мітохондрії є

5 з 10: До одномембранних органел Не належить

6 з 10: Група з кількох десятків рибосом, поєднаних з однією іРНК - це

7 з 10: Вкажіть правильне твердження

8 з 10: Позначте структури, які заповнюють каріоплазму

9 з 10: Де утворюються рибосоми ?

10 з 10: Позначте хромосомний набір ядра, який містить 2n хромосом