Історичний розвиток органічного світу

1 з 10: Що є рушійною силою еволюції в теорії Чарльза Дарвіна?

2 з 10: Прикладом рудиментального органа є

3 з 10: Термін, який визначає історичний розвиток організмів є

4 з 10: Матеріалом для еволюції за синтетичною теорією є

5 з 10: До елементарних факторів еволюції НЕ належить

6 з 10: В якій ері сформувалися перші бактерії

7 з 10: Який вид організмів з перелічених сформувався найдавніше ?

8 з 10: В який період з'явилися перші літаючі плазуни ?

9 з 10: Характерною ознакою протерозойської ери є

10 з 10: Як Чарльз Дарвін назвав складну взаємодію організмів один з одним і з факторами неживої природи ?