ЗНО з української мови 2017 року. Запитання із дод. сесії

1 з 10: НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

2 з 10: Спільнокореневим до слова "водити" є слово

3 з 10: Пунктуаційну помилку допущено в рядку

4 з 10: Синонімом до слова заяложений є

5 з 10: На третій склад падає наголос у слові

6 з 10: Буквосполуку " -ств- " на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

7 з 10: Літеру "й" на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

8 з 10: Закінчення " -ий " має прикметник, утворений від слова

9 з 10: НЕПРАВИЛЬНО побудовано словосполучення на позначення часу

10 з 10: Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ