ЗНО з української мови 2017 року. Запитання 11-20

1 з 10: Літеру "и" треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

2 з 10: Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

3 з 10: Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ

4 з 10: Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку

5 з 10: Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

6 з 10: Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

– (1) Вітаю, Миколо! Сто років тебе не бачив. Як справи, молодий чоловіче?

– (2) Доброго ранку, Валеріє Семеновичу, дякую, нівроку, а Ви як почуваєтеся?

– (3) Непогано, друже, непогано, братику, ось тільки спину щось знову прихопило!

– (4) Поберегли б Ви себе, пане професоре, ще стільки справ попереду, не хворійте!

– (5) Гаразд. А тобі, добродію Гринчишин, зичу успішного захисту дипломної!

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці

7 з 10: Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

8 з 10: У формі наказового способу наведено всі дієслова, ОКРІМ

9 з 10: Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні

10 з 10: "Лише частина студентів ... опанувати правила вимови ..., хоч Оксана Семенівна, як досвідчений викладач, ... цій темі чимало часу." У цьому реченні граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків