Культура України в другій половині 17 - першій половині 18 ст.

1 з 10: В якому році Українська православна церква була підпорядкована Московському патріархату?

2 з 10: Яка подія особливо негативно вплинула на українську освіту, що зумовило значне скорочення кількості студентів Києво-Могилянської академії?

3 з 10: Яку національність мали Стефан Яворський та Феофан Прокопович?

4 з 10: Хто був автором двох книг віршів — «Зегар з полузегарком» та «Млеко»?

5 з 10: Яку назву має найдавніша українська драма, що датується 1674 р.?

6 з 10: Яка пам’ятка стала першою енциклопедією для православного світу?

7 з 10: В якому році був надрукований перший друкований підручник з історії Русі-України «Синопсис»?

8 з 10: Який з вказаних літописів не належить до козацьких?

9 з 10: Як називають популярний на українських землях архітектурний стиль другої половини 17-18 ст.?

10 з 10: Яку назву мають незвичні поетичні твори того часу?