Українські землі в другій половині 18 ст.

1 з 10: На які роки припало гетьманування Кирила Розумовського?

2 з 10: Чому на відновлену посаду гетьмана було обране саме К. Розумовського?

3 з 10: Що з наведеного НЕ належало до причин відновлення гетьманства 1750 р.?

4 з 10: Яке місто було резиденцією гетьмана під час правління К. Розумовського?

5 з 10: В якому році було прийнято низку законів, що обмежували владу гетьмана, зокрема заборонено призначати полковників?

6 з 10: З якої галузі К. Розумовський розпочав реформи в Україні?

7 з 10: Коли було остаточно ліквідоване гетьманство?

8 з 10: Хто очолив Другу Малоросійську колегію?

9 з 10: Яка губернія НЕ входила до складу Малоросійського генерал-губернаторства?

10 з 10: В якому році у Лівобережній та Слобідській Україні запроваджувалося кріпацтво?