Запорізька Січ в складі Гетьманщини

1 з 10: Як називають Запорізьку Січ, що існувала з 1652 до 1709 рр.?

2 з 10: Про яку кількість Запорізьких Січей збереглися відомості?

3 з 10: Як звали видатного козацького ватажка другої половини 17 ст.?

4 з 10: Хто є автором картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану»?

5 з 10: Коли було засновано місто Харків?

6 з 10: Куди масово переїжджали козаки в кінці 17 ст.?

7 з 10: Який з полків НЕ належав до козацьких полків Слобожанщини?

8 з 10: Кому безпосередньо підпорядковувалися слобідські полковники?

9 з 10: В чому полягала головна відмінність селян від козаків в 17 ст.?

10 з 10: Що було основою господарського життя Лівобережжя та Слобідської України?