Становище на українських землях після життя Б. Хмельницького

1 з 10: Хто став гетьманом після Богдана Хмельницького?

2 з 10: З якою країною І. Виговський уклав союз в жовтні 1657 р.?

3 з 10: В якому році відбулась Конотопська битва?

4 з 10: Кого було обрано гетьманом на Чорній раді в Ніжині?

5 з 10: Коли на Правобережній Україні гетьманував П. Тетеря?

6 з 10: Які статті підписав І. Брюховецький?

7 з 10: Між якими державами було підписане Андрусівське перемир’я 1667 р.?

8 з 10: В якому році був підписаний Гадяцький трактат?

9 з 10: Хто створив новий тип війська, яке складалося з сердюків і компанійців?

10 з 10: В якому році територія України була поділена на Правобережжя та Лівобережжя?