Література Відродження. Франческо Петрарка

1 з 24: Інша назва доби Відродження

Перевірити

2 з 24: Який світоглядний напрям став основою доби Відродження

Перевірити

3 з 24: Назвіть митців доби Ренесансу

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити

4 з 24: Справжнє прізвище Петрарки …

Перевірити

5 з 24: За який твір Петрарку увінчали лавровим вінком на Капітолійському пагорбі?

Перевірити

6 з 24: Петрарку вважають першим у Європі …

Перевірити

7 з 24: Хто з відомих італійських поетів доби Відродження був і учнем, і другом Петрарки?

Перевірити

8 з 24: У квітні 1341 року Петрарку визнали

Перевірити

9 з 24: У кого в церкві Святої Клари закохався поет і присвятив їй збірку "Канцоньєре"?

Перевірити

10 з 24: Якою мовою написана "Книга пісень" ("Канцоньєре")?

Перевірити

11 з 24: Вірші з "Книги пісень" написані в жанрі …

Перевірити

12 з 24: Скільки років Петрарка оспівував кохання до Лаури за її життя?

Перевірити

13 з 24: Найщасливіший місяць для Петрарки

Перевірити

14 з 24: Місто, в якому поет зустрів кохану Лауру

Перевірити

15 з 24: Поетичний твір з 14 рядків, згрупованих у два чотиривірші (катрени) і два тривірші (терцети) - це …

Перевірити

16 з 24: Ліричному героєві збірки "Канцоньєре" кохання принесло протилежні почуття. Які?

Перевірити

17 з 24: Образ Лаури Петрарка часто змальовує на фоні природи. Які квіти згадує поет у сонеті "Щасливі квіти й благовісні трави" (162)?

Перевірити

18 з 24: Яким є ставлення ліричного героя до навколишнього світу у сонеті 162 ("Щасливі квіти й благовісні трави")?

Перевірити

19 з 24: Який художній прийом використовує Петрарка в сонеті 132 ("Як не любов, то що це бути може?"), щоб підкреслити суперечливий характер земного кохання?

Перевірити

20 з 24: Вставте пропущене слово в рядку сонета "О краю мій, о ріки голубі, Ви омиваєте Лаури …"

Перевірити

21 з 24: З ким сперечається герой про сутність кохання в сонеті 132? ("Як не любов, то що це бути може"?)

Перевірити

22 з 24: Який сонет є своєрідною молитвою душі й тіла до коханої?

Перевірити

23 з 24: Які висновки можна зробити про ставлення героя до такого почуття, як кохання, за сонетом 162 ("Щасливі квіти й благовісні трави")?

Перевірити

24 з 24: Що стверджує поет у своїх сонетах?

Перевірити