Зміни приголосних при словотворенні

1 з 9: Від яких слів утворюються слова із суфіксом – СЬК?

2 з 9: Від якого іменника утвориться прикметник із суфіксом – ЗЬК?

3 з 9: Знайдіть рядок, у якому допущено помилку

4 з 9: Яке слово пишеться з буквосполукою - ШН?

5 з 9: В якому рядку правильно утворені обидва прикметники?

6 з 9: Правильно написано всі слова в рядку

7 з 9: Де допущено орфографічну помилку?

8 з 9: В якому слові на місці пропуску треба писати букву Ц?

9 з 9: Установіть відповідність між словами та суфіксами, за допомогою яких вони утворються

1. гірник

2. Острог

3. чуваш

4. Нью-Йорк

А. зьк

Б. ськ

В. виняток

Г. цьк

Д. шськ

А Б В Г Д
гірник
Острог
Чуваш
Нью-Йорк