Гідросфера

1 з 20: Виберіть твердження, яке найточніше передає зміст поняття "гідросфера":

Перевірити

2 з 20: Який відсоток площі земної поверхні займає водна оболонка Землі?

Перевірити

3 з 20: Виберіть з переліку морських течій ту, яка є теплою:

Перевірити

4 з 20: Найсолоніше море Світового океану - це:

Перевірити

5 з 20: Болота, які утворюються у долинах річок та на берегах озер в зниженнях рельєфу класифікують як:

Перевірити

6 з 20: Руйнівна робота річок називається:

Перевірити

7 з 20: Найбільшим за площею озером світу є:

Перевірити

8 з 20: Виберіть правильне твердження. Водосховище - це:

Перевірити

9 з 20: Шари мерзлих гірських порід у надрах Землі називають:

Перевірити

10 з 20: Вкажіть причину постійного хвилювання поверхні Світового океану:

Перевірити

11 з 20: Виберіть назву найдовшої і найповноводнішої річки світу:

Перевірити

12 з 20: Територія, з якої річка разом з притоками збирає свої води, називається:

Перевірити

13 з 20: Скупчення багаторічної прісної криги на суходолі називається:

Перевірити

14 з 20: Виберіть правильне твердження. Гирло - це:

Перевірити

15 з 20: Найглибшим озером світу є:

Перевірити

16 з 20: Найглибша западина Світового океану - Маріанський жолоб має глибину:

Перевірити

17 з 20: Міжпластові підземні води, що перебувають під великим тиском, ще називають:

Перевірити

18 з 20: Острови, за своїм походженням НЕ бувають:

Перевірити

19 з 20: Припливи і відпливи у Світовому океані виникають внаслідок:

Перевірити

20 з 20: Повінню називається:

Перевірити