Українські землі у складі Речі Посполитої

1 з 10: «Ординація війська запорозького» значно урізала права реєстровців, а саме:

Перевірити

2 з 10: Що передбачала Куруківська угода?

Перевірити

3 з 10: Вкажіть козацького ватажка, який пробув у турецькому полоні близько 25 років, проте організував повстання бранців і повернувся на Січ, де був гетьманом у 1600–1602 рр.

Перевірити

4 з 10: Символ влади на Січі, який мав вигляд довжелезної, завбільшки трьох метрів палиці, на кінці якої знаходилася закріплена мідна куля, з-під якої звисав кінський хвіст:

Перевірити

5 з 10: Позначте посаду, що стосується Запорозької Січі:

Перевірити

6 з 10: Вкажіть кількість козаків записаних до першого реєстру:

Перевірити

7 з 10: Який факт стосуються розвитку культури України в другій половині ХVІ – першій половиніХVІІ століття?

Перевірити

8 з 10: Вкажіть посадову особу, яка наглядала за торгівлею, виконувала фіскальні функції, збираючи податки на користь Січі, зберігала еталони мір та ваги:

Перевірити

9 з 10: В якому році відбулося повстання на чолі з М. Жмайлом?

Перевірити

10 з 10: Назва найменшої військово-господарської одиниці Запорозької Січі:

Перевірити