Кількість речовини

1 з 10: Чому дорівнює число Авогадро?

А.  6,02*1022

Б.  60,2*1023

В.  6,02*1023

Г.  6,02*1032

Перевірити

2 з 10: Якою буде кількість молекул у сульфур (VI) оксиді кількістю речовини 10 моль?

А.  6,02*1022

Б.  60,2*1023

В.  6,02*1023

Г.  6,02*1032

Перевірити

3 з 10: Оберіть речовини з однаковими значеннями молярних мас:

А.   КОН

Б.   Н2О

В.   СаО

Г.   СО2

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

4 з 10: Яка кількість речовини міститься у воді масою 180 грам?

Перевірити

5 з 10: Маса 5 моль деякої сполуки становить 220 грам. Якою є молярна маса цієї сполуки?

Перевірити

6 з 10: Який об’єм займає 1 моль будь-якої газоподібної речовини?

Перевірити

7 з 10: Встановіть відповідність між кількістю речовини і її об’ємом:

1.  0,5 моль

2.  2 моль

3.  10 моль

4.  1 моль

А.  44,8 л

Б.  224 л

В.  22,4 л

Г.  11,2 л

А Б В Г
0,5 моль
2 моль
10 моль
1 моль
Перевірити

8 з 10: Якою буде відносна густина азоту за воднем?

Перевірити

9 з 10: Якими газоподібними речовинами можна наповнити повітряні кульки, щоб вони могли піднятися в небо?

А.   CO2

Б.   H2

В.   C2H2

Г.   SO2

Ґ.   He

Д.   O2

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити

10 з 10: Оберіть з поданого переліку газів ті, які важчі за повітря:

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити