Хімічний зв’язок і будова речовини

1 з 10: Оберіть елемент з найбільшою електронегативністю:

Перевірити

2 з 10: Визначте речовини з йонним зв’язком:

А.   SO2

Б.   N2

В.   CaF2

Г.   H2O

Ґ.   NaBr

Д.   NH3

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

3 з 10: В якому рядку розташовані елементи, що можуть утворювати негативно заряджені йони?

Перевірити

4 з 10: З поданого переліку оберіть речовину з неполярним ковалентним зв’язком:

Перевірити

5 з 10: Які типи кристалічних ґраток існують в речовинах?

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити

6 з 10: Вкажіть який елемент розташований у 3 періоді та утворює

оксид складу ЕО2

Перевірити

7 з 10: Встановіть відповідність між речовинами й типами зв’язку у їх молекулах:

1. вода

2. кисень

3. натрій хлорид

А. йонний

Б. ковалентний неполярний

В. ковалентний полярний

А Б В
вода
кисень
натрій хлорид
Перевірити

8 з 10: Полярність ковалентного зв’язку в ряду речовин HI - HBr - HCl - HF

Перевірити

9 з 10: Який тип хімічного зв’язку у діамантах?

Перевірити

10 з 10: У яких сполуках існують ковалентні полярні зв’язки?

А.   O2

Б.   H2O

В.   PCl3

Г.   NaCl

Ґ.   HI

Д.   N2

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити