Будова атома

1 з 11: Вкажіть елемент третього періоду, у зовнішньому електронному шарі якого є 7 електронів:

Перевірити

2 з 11: Встановіть послідовність зростання радіуса атома поданих елементів:

А. Бром

Б. Йод

В. Хлор

Г. Флуор

А Б В Г
1
2
3
4
Перевірити

3 з 11: Вкажіть кількість р-електронів в атомі Сульфуру:

Перевірити

4 з 11: Оберіть елементи, які мають максимальне значення валентності IV:

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

5 з 11: Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, що розміщений у 3-му періоді й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу НЕ:

Перевірити

6 з 11: Встановіть послідовність зменшення радіуса атомів елементів:

А. Сульфур

Б. Фосфор

В. Хлор

Г. Силіцій

А Б В Г
1
2
3
4
Перевірити

7 з 11: Укажіть елемент, для якого максимальне значення валентності не збігається з номером групи, де він розміщений:

Перевірити

8 з 11: Оберіть рядок елементів, який складається із чисел протонів металічних елементів:

Перевірити

9 з 11: Вкажіть з яких орбіталей складається другий енергетичний рівень:

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

10 з 11: Вкажіть хімічний елемент, атом якого містить на три електрони більше, ніж атом Сульфуру:

Перевірити

11 з 11: Скільки часу потрібно, щоб 98% атомів у вашому тілі змінилися на інші?

Перевірити