Періодична система хімічних елементів

1 з 11: Скільки елементів міститься у першому періоді?

Перевірити

2 з 11: У яких періодах міститься по 8 елементів?

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

3 з 11: Періоди, у яких розміщено не більше 8 елементів називають

Перевірити

4 з 11: Які періоди називають великими?

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити

5 з 11: Встановіть відповідність між розміщенням хімічного елемента в періодичній системі та його символом:

1. Mn

2. Al

3. Si

4. Cd

А. IVA підгрупа

Б. VIIВ підгрупа

В. IIВ підгрупа

Г. IIIA підгрупа

А Б В Г
Mn
Al
Si
Cd
Перевірити

6 з 11: Яка група елементів належить до побічної підгрупи ІІ групи?

Перевірити

7 з 11: Вкажіть порядковий номер елемента, який розташований у ІІІА підгрупі 4 періоду:

Перевірити

8 з 11: Знайдіть в поданому переліку елементів такий, який відрізняється від інших положенням в ПС:

Перевірити

9 з 11: Який рік було проголошено Генеральною асамблеєю ООН Міжнародним роком Періодичної таблиці хімічних елементів у зв’язку з 150-річчям з дня створення цієї таблиці Дмитром Івановичем Менделєєвим?

Перевірити

10 з 11: У головних підгрупах розміщено

Перевірити

11 з 11: Оберіть елементи головної підгрупи V групи:

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити