Класифікація хімічних елементів

1 з 10: Виберіть з переліку лужні елементи:

Виберіть 3 правильні відповіді

Перевірити

2 з 10: Який з цих елементів належить до лужноземельних?

Перевірити

3 з 10: Вкажіть рядок в якому всі елементи є халькогенами:

Перевірити

4 з 10: Оберіть групу інертних елементів:

Перевірити

5 з 10: Яким елементом утворена проста речовина, що за нормальних умов є газом?

Перевірити

6 з 10: Вкажіть в якій хронологічній послідовності вчені систематизували хімічні елементи:

А. Шанкуртуа

Б. Дьоберайнер

В. Ньюленс

А Б В
1
2
3
Перевірити

7 з 10: Яка родина елементів утворює оксиди складу ЕО?

Перевірити

8 з 10: Які порядкові номери належать галогенам?

Виберіть 2 правильні відповіді

Перевірити

9 з 10: Оберіть тверду речовину утворену неметалічним елементом:

Перевірити

10 з 10: Який неметалічний елемент утворює просту речовину немолекулярної будови?

Перевірити