Чисті речовини й суміші

1 з 10: Однорідна суміш – це суміш у якій

2 з 10: Оберіть способи розділення сумішей:

Виберіть 2 правильні відповіді

3 з 10: Вкажіть чисту речовину:

4 з 10: Оберіть з переліку суміші речовин:

Виберіть 2 правильні відповіді

5 з 10: Процес відокремлення спирту від води ґрунтується на різниці їх

6 з 10: Суміш мідних і залізних ошурок можна розділити

7 з 10: Встановіть послідовність операцій під час розділення суміші піску, солі та заліза:

А фільтрування

Б випаровування

В дія магніту

Г розчинення

А Б В Г
1
2
3
4

8 з 10: Які з цих сумішей належать до однорідних?

9 з 10: Ми знаємо, що повітря є сумішшю різних газів. Хто з наведених нижче вчених встановив склад повітря?

10 з 10: Оберіть правильне твердження: