Правопис службових частин мови

1 з 12: Прийменник є в кожному реченні, ОКРІМ

2 з 12: ЯК/БИ треба писати окремо в реченні

3 з 12: Знайдіть рядок, в якому ЩО/Б пишеться разом

4 з 12: Частки НЕМАЄ в реченні

5 з 12: Позначте рядок, в якому слово КРАЙ виступає прийменником

6 з 12: Через дефіс треба писати всі частки рядка

7 з 12: Помилково вжито прийменник

8 з 12: Помилково вжито прийменник

9 з 12: Прийменник -У пишеться у всіх словах рядка

10 з 12: Усі прийменники написано правильно в рядку

11 з 12: Знайдіть правильну відповідь

12 з 12: Речення, в якому є сполучник