Руські удільні князівства. Кримське ханство

1 з 10: Який литовський князь у 1362 році розгромив татаро-монгольське військо на р. Сині Води?

2 з 10: До складу Великого князівства Литовського більша частина українських земель увійшла за правління князя:

3 з 10: Які українські землі увійшли до складу Польського королівства раніше за інші?

4 з 10: За умовами якої унії польський король давав згоду на те, щоб після смерті Вітовта Литовське князівство стало окремою державою, але у васальній залежності від Польщі?

5 з 10: Яке удільне князівство на українських землях було остаточно ліквідоване у 1471 році?

6 з 10: Які битви історики називають битвами народів?

7 з 10: Кримське ханство утворилось у результаті розпаду:

8 з 10: Засновник Кримського ханства, перший кримський хан.

9 з 10: Кого наприкінці ХV - на початку ХVІ ст. називали "Некоронованим королем Русі"?

10 з 10: Князь Костянтин Іванович Острозький уславився як полководець у війнах із: