Українські землі у ХVІІІ столітті

1 з 10: Що закріплювала "Жалувана грамота дворянству"?

2 з 10: Чим завершився похід П.Орлика та його союзників на Правобережну Україну в 1711 році?

3 з 10: Вкажіть архітектора собора Святого Юра у Львові:

4 з 10: Який навчальний заклад отримав статус академії за правління І. Мазепи?

5 з 10: Учасників соціальних виступів на Правобережній Україні у XVIII ст. називали:

6 з 10: Що підписав Іван Скоропадський?

7 з 10: Нова (Підпільненська) Січ відігравала важливу роль у російсько-турецьких війнах у:

8 з 10: В якому році було виданно маніфест, згідно з яким гетьманство в Україні скасовувалося?

9 з 10: Вкажіть період гетьманування К. Розумовського:

10 з 10: Хто з гетьманів організував звернення до Петра І з вимогою відновлення державних прав України?