Українські землі в складі Польщі та Литви

1 з 10: Як називалась нова держава, яка виникла в результаті Люблінської унії?

2 з 10: В яку році було підписано Люблінську унію?

3 з 10: Скільки воєводств виникло на українських землях внаслідок входження до Речі Посполитої?

4 з 10: На які одиниці поділялись воєводства?

5 з 10: Який документ регламентував зміни на українських землях після прийняття Люблінської унії?

6 з 10: Що передбачала собою Берестейська унія 1596 р.?

7 з 10: Які організації діяли при православних церквах після Берестейської унії?

8 з 10: Як називається право православного осередку на підпорядкування безпосередньо патріархові, а не місцевим ієрархам?

9 з 10: В якому році в Речі Посполитій був запроваджений григоріанський календар?

10 з 10: Коли була створена Києво-Братська колегія, що незабаром стала Києво-Могилянською академією?