Соціально-побутове та духовне життя українського народу в 14 - 16 ст

1 з 10: В якому році Львову було надано Магдебурзьке право?

2 з 10: Як називалася єдина привілейована верства українського населення наприкінці 15 ст.?

3 з 10: Яке з наведених прізвищ НЕ належить представникам українських княжих родів?

4 з 10: Кого називали некоронованим королем Русі?

5 з 10: Як називався найчисельніший прошарок шляхетського стану?

6 з 10: Як називався документ, згідно якого лише католики могли займати найвищі державні посади та керувати державою?

7 з 10: Яким роком датується перший відомий документ, що започаткував закріпачення селян?

8 з 10: Хто вважається українським першодрукарем?

9 з 10: Як називалось багатогалузеве господарство, основою якого була праця кріпаків?

10 з 10: Як називається популярна ікона, яку було знайдено біля м. Дрогобича наприкінці 14 ст.?