Київська держава

1 з 10: Вкажіть народ, який уперше наблизився до кордонів Русі в 915 році:

2 з 10: Вкажіть князя, про якого так пише літописець:

«Зібравши чимале військо, князь пограбував і спустошив передмістя візантійської столиці, а сам Константинополь протримав тиждень в облозі».

3 з 10: Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з історичного джерела?

«Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. – А се – син Рюриків. І вбили вони Аскольда й Діра...»

4 з 10: Що з переліченого стосується князя Олега?

5 з 10: Доповніть твердження:

Зміцнення влади князя Володимира Святославича, згуртування навколо Києва різноплемінних територій стало одним з наслідків…

6 з 10: Назву якого народу пропущено в літописному уривку, присвяченому діянням Ярослава?

« ___ почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині свята Софія, бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір, і побігли ___ в різні боки, і не знали вони, куди втікати».

7 з 10: Для оздоблення якого храму були створені зображені мозаїки?

8 з 10: Установіть відповідність між літописними уривками та іменами князів, яких вони стосуються.

Літописні уривки:

1.   «Заложив... город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості Божої, митрополію, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну, Благовіщення святої Богородиці. І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися, і чорноризці стали множитися, і монастирі почали з’являтися…»

2.   «Коли прийшли візантійські посланці до нього і піднесли дари, він і не глянув на них, а повелів сховати їх... І мовив один: «Спитуй його ще один раз. Пошли ще йому оружжя». І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і дякувати цесареві». Згоджуйся на данину...»

3.   «Вийшов… з священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли – ті до шиї, а другі – до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»

4.   «Пішов... на греків... І порадилися руси, і вийшли, оружившись, проти греків, і битва межи ними обома була люта, і заледве одоліли греки... Феофан, сановник Романа, зустрів їх у човнах з вогнем і став пускати вогонь трубами на човни руські. І було видно страшне диво...»

Імена князів:

А. Олег

Б. Ігор

В. Святослав

Г. Володимир

Д. Ярослав Мудрий

А Б В Г Д
1
2
3
4

9 з 10: Які з літописних фрагментів стосуються Святослава Ігоровича?

Виберіть 3 правильні відповіді

10 з 10: Який князь здійснював походи на Арабський халіфат та під час одного з них загинув?