Політичне становище українських земель в 14-15 ст.

1 з 10: В якому році відбувся похід польського короля Казимира на Львів?

2 з 10: Хто був реальним правителем Галичини впродовж 1340-1344 рр.?

3 з 10: Яка династія правила на українських землях з 14 ст.?

4 з 10: Гаслом якої держави став вислів «Старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо»?

5 з 10: В якому році була укладена Кревська унія, яка започаткувала союзницькі відносини між Польщею та Литвою?

6 з 10: Яке ім’я отримав великий князь литовський Ягайло, коли прийняв католицизм?

7 з 10: Хто очолював повстання литовсько-руської знаті проти Польщі 1432—1435?

8 з 10: В якому році було створене Кримське ханство?

9 з 10: Як називалися полонені, яких захоплювали татари і турки під час грабіжницьких походів на українські землі?

10 з 10: Появу якого суспільного прошарку зумовили складні політичні обставини, в яких опинились українські землі в 14-15 ст.?