Складне безсполучникове речення

1 з 18: Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий зв’язок – послідовність подій.

2 з 18: До складної синтаксичної конструкції:

"Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за всі колеса а неба тут було так багато що очі тонули в нім як в морі та шукали за що б зачепитися" (розділові знаки пропущено) — входить

3 з 18: Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні.

Пан гуляв у себе в замку у ярмі стогнали люди (Леся Українка).

4 з 18: Укажіть зв’язок в реченні.

Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, заметушилась у травиці комашня, розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо туди, де небо міниться, де небо грає всякими барвами... (Михайло Коцюбинський)

5 з 18: Безсполучниковим складним, в якому перше речення повідомляє про умову дії в другому, є речення:

6 з 18: Безсполучниковим складним є речення:

7 з 18: Укажіть безсполучникове складне речення, в якому зміст частин протиставляється або зіставляється.

8 з 18: Укажіть безсполучникове складне речення, в якому ставиться тире (окремі розділові знаки пропущено).

9 з 18: Двокрапка у безсполучниковому реченні НЕ ставиться, коли

10 з 18: Складним безсполучниковим є речення:

11 з 18: До складної синтаксичної конструкції:

"Він говорив про речі повні жаху для мене так просто й спокійно як жайворонок кидав на поле пісню а я стояв та слухав і щось тремтіло в мені" (розділові знаки пропущено) — входить

12 з 18: Виберіть безсполучникове складне речення.

13 з 18: Кома не ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

14 з 18: Двокрапку потрібно поставити в реченні (розділові знаки не розставлено):

15 з 18: Визначте безсполучникове складне речення зі значенням часу.

16 з 18: Літеру "И" на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку

17 з 18: Не мають закінчення обидва слова в рядку

18 з 18: Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка