Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

1 з 14: Кому ставимо, якщо складові частин безсполучникового речення вказують на

2 з 14: Прочитайте речення.

Весна ледачого не любить  ___ вона проворного голубить.

На місці пропуску потрібно поставити

3 з 14: Прочитайте речення.

Дерево міцне корінням ___ людина горінням (Н. тв.).

На місці пропуску потрібно поставити

4 з 14: Безсполучниковим називають складне речення, частини якого поєднані

5 з 14: Тире ставиться між частинами безсполучникового речення, якщо:

6 з 14: Прочитайте речення.

Виберіть з них те, яке відповідає схемі [   ] : [   ]. (Розділові знаки пропущені).

7 з 14: Позначте речення, в якому допущено пунктуаційну помилку.

8 з 14: У реченні

НА ПОЛЕ НАБІГЛА ТІНЬ — ДІЛЯНКА ТЕМНІЄ — ставимо тире, бо

9 з 14: Тире ставимо між частинами складного безсполучникового речення у всіх варіантах, ОКРІМ:

10 з 14: Прочитайте речення.

Вірю ___ з каменю б’є джерело.

На місці пропуску потрібно поставити

11 з 14: Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, пропущеними в них.

1. Знаю__ з попелу сходять квіти.

2. Пташки лящать __ щебече соловейко.

3. Ніч прозора, безшумна, тепла __ ніби оксамитом огортає людину м’яке степове повітря.

4. Не навчив батько __ не навчить і дядько.

 

А. тире

Б. двокрапка

В. кома

Г. крапка з комою

тире двокрапка кома крапка з комою
1
2
3
4

12 з 14: Неправильно поставлено розділові знаки в реченні:

13 з 14: Укажіть складне безсполучникове речення.

14 з 14: Установіть відповідність між схемами та складними безсполучниковими реченнями (розділові знаки пропущено).

1. Защебетав соловейко пішла луна гаєм (Т. Шевченко).

2. Звідси відкривалося небо було видно розлогу синяву, густу, як барвінковий цвіт.

3. B хаті стає темніше пропали блиски й різні тіні на всьому ліг сірий сумний колорит (М.Коцюбинський).

А. [   ], [   ], [  ].

Б. [   ], [   ].

В. [   ] - [   ].

Г. [   ] : [   ].

Б В Г А
1
2
3