Прислівник. Тестові завдання

1 з 12: Укажіть рядок, у якому всі слова - прислівники

2 з 12: Прислівники, від яких НЕ можна утворити ступені порівняння, вжиті в рядку

3 з 12: Укажіть рядок словосполучень із прислівниками способу дії

4 з 12: Укажіть рядок, у якому вжито прислівник у формі вищого ступеня порівняння

5 з 12: Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться з однією літерою Н

6 з 12: Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс

7 з 12: Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо

8 з 12: Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться разом

9 з 12: Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом

10 з 12: Визначити рядок, у якому в усіх прислівниках у кінці вживається літера "і"

11 з 12: Правильно утворено форми ступенів порівняння в рядку

12 з 12: Прислівник виконує роль присудка в реченні