Односкладні речення

1 з 15: Односкладним називають речення, у якому

2 з 15: Односкладним є речення в рядку:

3 з 15: Речення, у яких стверджується існування якихось предметів чи явищ, називаються

4 з 15: Речення з головним членом — присудком, який вказує на дію, ознаку чи стан, які можуть стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу, називаються

5 з 15: Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом.

1. Та й почали все перекидати і на горищі, і в хижі, і в кімнатах, потрощили посуд і знайшли той закривавлений бинт (Олесь Гончар).

2. Хай візьму Модри Камень на пам'ятку з собою(Олесь Гончар).

3. І пильно дивилася в вічі (Олесь Гончар).

4. Лютий вітер, шугаючи в скелях, заважав нам.

 

А. означено-особове

Б. Повне двоскладне

В. неозначено-особове

Г. неповне двоскладне

Д. узагальнено-особове

А Б В Г Д
1
2
3
4

6 з 15: Визначте тип речення.

Лінивий плюскіт хвиль...

7 з 15: Усі речення є означено-особовими, ОКРІМ

8 з 15: Визначте тип односкладного речення.

Проживши життя, можна мати мужність нарешті подивитися всім у вічі (Ю.Яновський).

9 з 15: Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом.

1. Нескінченна хроніка.

2. Зрозумійте психологію старості, юначе.

3. Нині знімають без штучного освітлення.

4. Хіба можна все передбачати в людськім житті? (Ю.Яновський)

 

А. узагальнено-особове

Б. називне

В. неозначено-особове

Г. безособове

Д. означено-особове

А Б В Г Д
1
2
3
4

10 з 15: Речення з головним членом — присудком, який називає дію або стан, що не мають виконавця або носія, називають

11 з 15: Означено-особовим є речення в рядку:

12 з 15: Визначте тип речення.

Найбільше мені до вподоби руки творців (Ю.Яновський).

13 з 15: Укажіть односкладне речення, головним членом якого є особова форма дієслова, що вказує на виконавця дії, носія ознаки чи стану.

14 з 15: Усі речення є називними, ОКРІМ

15 з 15: Усі речення узагальнено-особові, ОКРІМ