Соціально-економічний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

1 з 10: Васалітет — це...

2 з 10: Як називались збори впливових осіб в Київській Русі та Галицько-Волинському князівстві?

3 з 10: Який стан НЕ відносять до привілейованих в Київській Русі?

4 з 10: Яка верства була найчисельнішою серед населення Київської Русі?

5 з 10: Які дві форми землеволодіння були найпоширенішими в Київській Русі та Галицько-Волинській державі?

6 з 10: Яка з перерахованих верств населення НЕ вважалась особисто вільною?

7 з 10: Яку назву отримав новий податок, запроваджений княгинею Ольгою?

8 з 10: Яка із перерахованих ремісничих галузей досягла найбільшого розвитку в Київській Русі?

9 з 10: Яку назву носив торговельний шлях, що вів до країн Кавказу й Арабського Сходу?

10 з 10: Скільки населення приблизно налічувалось в Києві напередодні монгольської навали?