Початкові відомості про будову речовини

1 з 15: Найменшою складовою частиною речовини є ...

2 з 15: Атоми - це ... системи

3 з 15: Тіла, які після припинення зовнішньої дії відновлюють свої форми й об'єми називають ...

4 з 15: Розмір атома приблизно дорівнює

А.    0,1*10-1 м

Б.    1*10-1 м

В.    10*10-1 м

Г.    0,01*10-1 м

5 з 15: Ядро - головна частина атома, яка містить його основну ...

6 з 15: Який заряд має електрон?

7 з 15: Який заряд у протона?

8 з 15: Який заряд має нейтрон?

9 з 15: Дифузія - це процес ...

10 з 15: Причиною дифузії є ...

11 з 15: Як частинки взаємодіють між собою?

12 з 15: Усі речовини складаються з дрібних частинок ...

13 з 15: Безладний рух завислих у рідині чи газі частинок під впливом ударів молекул цих рідин називають ...

14 з 15: Кожна фізична величина вимірюється певною ...

15 з 15: Як позначається скорочено Міжнародна система одиниць?